we are the engineers

of productivity

Our production

List

Наповнювальні зносостійкі полімерні покриття для футерування ємностей, баків, бункерів, розподільників потоків / Sprayed wear-resistant polymer coatings for lining containers, tanks, bins, flow distributors

Виконуємо роботи з нанесення зносостійких полімерних покриттів для захисту від високо абразивних впливів та агресивних середовищ ємностей, обладнання для згущення пульпи, а також ділянок гідротранспорту....

We carry out work on the application of wear-resistant polymer coatings to protect against highly abrasive influences and aggressive environments of tanks, equipment for pulp thickening, pipe sections, etc.

Технічні характеристики \ Technical data:

  1. нанесення виконується за допомогою спеціального обладнання високого тиску / application is carried out by means of special high-pressure equipment;
  2. товщина нанесення від 1 мм і регулюється в залежності від поставленого завдання / the thickness of the application is from 1 mm. and is adjustable depending on the task;
  3. виконання робіт можливе за місцем експлуатації / performance of work is possible at the place of operation;
  4. еластомірні полімерні матеріали підбираються згідно з умовами експлуатації / elastomeric lopymer material is selected according to operating conditions.