we are the engineers

of productivity

Our production

List

Системи футерування барабанів / Drum lining systems

Конструктивні типи / types of construction:


1Безшовне футерування виконане методом
гарячої вулканізації

Seamless lining made by hot vulcanization

image

2Гумометалічні футерувальні пластини

Rubber-metal lining plates

Переваги / Advantages:

 • футерування барабанів стрічкових конвеєрів
 • типу КРУ - 260, КРУ - 350, 2ЛУ - 120 / rubber lining of the
  drums for КРУ-260, КРУ-350, and 2ЛУ-120 belt conveyers.

Призначення / Purpose:

 • футерування барабанів / drums rubber lining.

Технічні характеристики / Technical data:

 • товщина гумового шару, мм - 19 / rubber layer thickness, mm: 19;
 • товщина металевої пластини, мм. - 1,5 / metal plate
  thickness, mm: 1.5;
 • твердість по Шору, ед. - 65-80 / shore hardness: 64-80;
 • наявність ромбоподібного брудовідвідного рельєфу / application
  of diamond-shaped surface pattern for mud removal.
image

3Резинометалеве сегментне футерування

Rubber-metal segmental lining

Спосіб кріплення / Method of fastening:

 • болтове з'єднання / bolted connection.

Технічні характеристики / Technical data:

 • товщина гумового шару, мм - 20-30 /
  rubber layer thickness, mm: 20-30;
 • товщина металевої пластини, мм. - 4-6 /
  metal plate thickness, mm: 4-6;
 • твердість по Шору, ед. - 65-80 / shore hardness: 64-80;
 • наявність ромбоподібного брудовідвідного рельєфу /
  application of diamond-shaped surface pattern for mud removal.
image

4Гумово-металеві футерувальні пластини

Rubber-metal lining plates

Гумово-металеве універсальне футерування застосовується
для всіх типів конвеєрних барабанів і є
оптимальним рішенням захисту від зносу за необхідності
проведення монтажно-демонтажних робіт безпосередньо на
місці експлуатації у стислий термін.

Конструктивне футерування складається з 2-х основних типів
деталей - напрямляючих планок та гумово-металевих
барабанів з певним кроком по колу, за коштами
електрозаклепок. Після встановлення напрямних - забиваються
гумово-металеві пластини.

Rubber-metal all-purpose lining is used for all types of conveyer
drums and represents an optimal decision for protection from
wearing when it is necessary to perform assembling and
desasembling works directly on-site according to a tight timetable.

In terms of the structure, this type of lining consists of two main
parts: guide bars and rubber-metal lining plates. The guide bars are
circumferentially fastened along the drum, fixed with rivet welds at
a predefined distance from each other. Rubber-metal lining plates
are driven in after the guide bars are installed.

image

Спосіб кріплення /
Method of fastening:

 • засобами електрозаклепок /
  by means rivet welds.

Переваги / Advantages:

 • тривалий термін експлуатації /
  long-life performance;
 • простота заміни сегментів футерування /
  simplicity of lining segments replacement;
 • можливість проведення монтажу у стислий термін /
  installation can be comleted on a tight timetable;
 • виконання робіт можливе на місці експлуатації /
  the works can be performed on-site;
 • можливість виготовлення з різних марок гуми /
  equipment can be manufactured from different rubber grades.
image
image