we are the engineers

of productivity

Our production

List

Продукція для нафтогазової промисловості / Products for oil and gas industry

Шинно-пневматичні муфти / Tire-type pneumatic clutch

Муфти шинно-пневматичні обтискного
типу застосовуються для передачі обертаючого моменту на буровому, нафтопереробному устаткуванні, а також у нафтохімічній, дорожньо-будівельній, машинобудівній та
інших галузях.

Муфта шинно-пневматична складається з:
зовнішнього обода, фрикційних накладок, внут-
рішнього барабану, знімного гумово-кордного бал-
лона, який, у свою чергу, складається з каркасу
шарів гумового корду, гумового протек-
тору, фрикційних накладок,ніпеля.

image

Муфти шинно-пневматичні забезпечують можливість дистанційного керування, поглинання. вібрації, значне зниження шуму, можливість включення (вимкнення) муфти на ходу, можли- вість зміни величини переданого крутного моменту шляхом регулювання тиску в балоні. Балон виконує в шинно-пневматичній муфті роль пружного елемента, за допомогою фрикційних накладок якого здійснюється з'єднання провідної та веденої частин муфти та передача крутного моменту робочому органу.

Tire-type pneumatic crimping clutches are used for torque transmission in drilling, oil-field, oil-refining equipment,as wellas in petrochemical industry,road-building engineering,and other industries.

Atire-type pneumatic clutch consists of an outer rim, clutch facings, an inner drum, and a rubber-cord cylin- der which in turn consists of a frame formed by rubberized cord layers,a rubber protector, clutch facings,and a nipple.

Tire-type pneumatic clutches enable remote control application, vibrations suppression, significant noise abatement, engaging or disengaging coupling “on the fly”, and changing the transferred torque value by adjusting cylinder pressure.As a part of tire-type pneumatic clutches, the cylinder serves as resilient member the clutch facings of which are used both to connect the driving and the driven part of the coupling and to transfer the torque to a working member.

Технічні характеристики / Technical data

Позначення
балона
Cylinder
designation
Зовнішній
діаметр, мм
Outer diameter,
mm
Внутрішній
діаметр,
мм
Inner diameter,
mm
Ширина
профілю,
мм
Profile width,
mm
Номінальний
крутний
момент
H M(кгс м)
Torque rating
N M (kgf-m)
Максимальна
частота
обертання
с (об/мин)
Maximum rotations
per minute (rpm)
Маса, кг
(не більше)
Weight, kg
(not more)
МП / PC 300x100 393 302 115 1.96 (200) 25 (1500) 7.0
МП / PC 500x125 650 504 152 5.3 (540) 25 (1500) 17.5
МП / PC 700x200 882 708 245 19.4 (1970) 16.6 (1000) 46.0
МП / PC 1070x200 1270 1078 245 50.5 (5200) 8.3 (500) 68.0
image
image

Пакерні манжети для гідророзриву пласта
Packer type seals for hydraulic fracturing of formation

Гумово-армовані манжети виготовляються з
гумових сумішей з низьким коефіцієнтом тертя.

Rubber-reinforced seals are manufactured from rubber
compounds with Low friction coefficient.

Умови роботи /
Seals working conditions:

  • суміш нафти, попутної води та нафтового газу /
    mixture of oil, associated water, and oil gas;
  • мінеральні та напівсинтетичні масла /
    mineral and semi-synthetic oils;
  • максимальна температура експлуатації до +150C /
    maximum operating temperature: up to +150C.
image
image

Ущільнення для превенторів
Seals for preventers

image
image

Резинометалеві елементи поршня
Rubber-metal components for pistons

Елемент поршня для бурових насосів. Виготовлений виріб включає кілька типів гуми різної
за властивостями. На ділянках рухомих сполук застосовується «слизька» гума.

Depicted below is a component for mud pump piston. The manufactured product consists of several rubber
types with different properties. At movable joints sections, the design of this product makes use of “slippery”
types of rubber.

image
image

Манжети клапану
Valve cups

Манжета клапана для бурових насосів типу НБТ
475,600,950 и УНБТ 600.

Valve cup for mud pumps НБТ 475,600,950.

image

Напівретанові манжети та диски для снарядів очищення нафтопроводів /
Polyurethane cuffs and discs for oil pipelines cleaning PIGs

Снаряд очищення трубопроводу представляє
собою набір певної конструкції та
профілю манжет, дисків, скребків з метою
виконання максимального очищення внутрішньої
поверхні. Дані вироби виготовля-
ються з високоміцних типів поліурета-
ноу мають різну твердість у залежності
від конструктивного призначення комплектуючого
виробу.

A pipeline cleaning apparatus is a set of a
certain design and profile of cuffs, discs,
scrapers in order to perform maximum cleaning
of the inner surface. These products are made
from high-strength types of polyurethanes
having different hardness depending on the
design purpose of the component product.

image
image