we are the engineers

of productivity

Our production

List

Гідроциклонне обладнання в одиничному та батарейному виконанні / Hydrocyclone and multi hydrocyclone equipment

Досвід та накопичені технологічні дані, дані показників поділу впроваджених гідроциклонних апаратів на різних стадіях межі у циклах переробки різних руд та матеріалів дозволяє здійснювати /

Experience and accumulated technological data, data separation characteristics of introduced hydrocyclone equipment at different stages of mineral dressing process of various ores and materials allows us to:

  1. Технологічний аудит існуючого гідроциклонного обладнання / Carry out a technological audit of existing hydrocyclone equipment;

  2. Розрахунок та підбір гідроциклонного обладнання, відповідно до поставлених вимог або технічного регламенту підприємства замовника / Technological calculation and selection of hydrocyclone equipment in accordance with established requirements;

  3. Виготовлення гідроциклонного обладнання в одиничному, батарейному виконаннях, гідроциклонних ліній із застосуванням різного типорозміру гідроциклонного обладнання з метою отримання заданої якості кінцевого продукту / Production of hydrocyclone equipment in a single, battery version, hydrocyclone lines using various hydrocyclone equipment in order to obtain the specified quality of the final product;

  4. Виготовлення футерування до експлуатованих підприємств гідроциклонного обладнання інших виробників / Production liners for hydrocyclone equipment of other manufacturers;

  5. На вимогу - виготовлення гідроциклонного обладнання за наданими кресленнями / On demand - production of hydrocyclone equipment according to the drawings.

Технічні характеристики / Technical data:

Найменування параметру / Parameters

Дані / Data

Внутрішній діаметр циліндричної частини, мм. /

The inner diameter of the cylindrical part, mm

50-1400

Тип введення живлення / Power Input Type

Спіральний / Spiral inlet

Евольвентний / Involute inlet

Кут конусності, град. / Taper angle, degree

10-20

Тип футерування / Types of lining

Знімний, легкозамінний /Removeable, easy to replace

Матеріали футерування / Lining materials

Зносостійкі гуми (ГЦР) / Wear resistant rubber (HCR)

Зносостійкі поліуретани (ГЦП) /
Wear Resistant Polyurethanes (HCP)

Самозв'язаний карбід кремнію (ГЦМ) /
Self-bonded silicon carbide (HCSiC)

Відмінною особливістю виробленого обладнання є висока ефективність роботи та можливість комбінування внутрішньої футеровки, яка дозволить надати оптимальну вартість та підвищити термін експлуатації.

A distinctive feature of the equipment manufactured is the high work efficiency and the possibility of combining the internal lining, which will provide an optimal cost and increase the service life.